Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: „Uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 u poduzeće Alarm Centar d.o.o.“

Kod projekta: KK.03.2.1.14.0375

Naziv korisnika: Alarm Centar d.o.o. Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 102.140,00 HRK

EU bespovratna sredstva:  75.583,60 HRK

Projekt je sufinanciran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta: 7. rujan 2020. – 7. rujan 2021.

Kontakt osoba: Tomislav Šimac, direktor

Kratak opis projekta: 

Alarm Centar d.o.o. je 09.10.2020. g. potpisao s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 u poduzeće Alarm Centar d.o.o.“; kod projekta: KK.03.2.1.14.0375. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Poduzeće Alarm Centar d.o.o. će u sklopu projekta provesti implementaciju dvije ISO norme koje su krucijalne za upravljanje kvalitetom i sigurnošću informacija u poduzeću: ISO 9001:2015 te ISO 27001:2013. Implementacijom spomenutih normi unaprijediti će se nekoliko poslovnih procesa, zaposlenici će bolje razumjeti svoje uloge, odgovornosti i način obavljanja zadataka, a podizanje kvalitete i upravljanje sigurnošću informacija povećati će se povjerenje sadašnjih i potencijalnih klijenata, a isto će se pozitivno odraziti na poslovanje i pozicioniranje na domaćem i stranom tržištu.

Svrha projekta: dostići primjenjivu razinu standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti kroz uvođenje ISO 9001 te ISO 27001 normi koje pridonose povjerenju kupaca, boljoj organiziranosti poslovnim procesima, većim zadovoljstvom radnika i sigurnosti

Cilj projekta: doprinijeti povećanju regionalne konkurentnosti te bržem gospodarskom rastu, čime se direktno utječe na gospodarsko jačanje RH.

Aktivnosti projekta:

  • Ulaganje u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih normi
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost

Očekivani rezultati projekta:

  • Uvođenje 2 sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom – ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013
  • Uspješno proveden projekt sufinanciran javnim sredstvima (74%) i vlastitim sredstvima (26%)

Informacije o projektu:

Projekt „Uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 u poduzeće Alarm Centar d.o.o.“, kod projekta: KK.03.2.1.14.0375 provodi Alarm Centar d.o.o. iz Zagreba.

www.alarmcentar.hr

Kontakt za više informacija: info@alarmcentar.hr

KONTAKTI POSREDNIČKIH TIJELA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 01 6106 111

Email: javnost@mingor.hr

Web: http://www.gospodarstvo.gov.hr/

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 488 10 15

Email:press@hamagbicro.hr

Web: http://www.hamagbicro.hr/

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

http://www.strukturnifondovi.hr/

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća Alarm Centar d.o.o. iz Zagreba